• ఫోన్: 8615689700362
 • E-Mail: myclaser@myclaser.com
  • ఫేస్బుక్
  • లింకెడిన్
  • ట్విట్టర్
  • YouTube

  లేజర్ చెక్కడం కోసే యంత్రాన్ని

   

  లేజర్ కోసే యంత్రాన్ని కట్ సన్నని బెరడు

   

  చెక్కడం MDF

    

  1390 1290 లేజర్ కోసే యంత్రాన్ని

    

  1325/1625/1630  లేజర్ కోసే యంత్రాన్ని

    

  కట్టింగ్ 20 మి.మీ యాక్రిలిక్

    

  కట్టింగ్ కాగితం

    

  1490 కట్టింగ్ 5mm యాక్రిలిక్

    

  కట్టింగ్ 18 ఎంఎం డై బోర్డ్

    

  1325 కట్టింగ్ ప్లైవుడ్

    

  1325 మందంగా యాక్రిలిక్ కటింగ్

    

  1325 కట్టింగ్ 12mm MDF

    

  1325 కట్టింగ్ 18 ఎంఎం డై బోర్డ్


  
  వాట్సాప్ ఆన్‌లైన్ చాట్!