• ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦១៥៦៨៩៧០០៣៦២
 • អ៊ីមែល: myclaser@myclaser.com
  • ហ្វេសប៊ុក
  • LinkedIn
  • twitter
  • youtube

  កាត់ engraving ឡាស៊ែរម៉ាស៊ីន

   

  ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរកាត់សំបកស្តើង

   

  engraving MDF

    

  1390 ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរ 1290

    

  1325/1625/1630  ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរ

    

  កាត់ 20 មមacrylic

    

  កាត់ក្រដាស

    

  acrylic 5mm 1490 កាត់

    

  កាត់ រងាប់ ១៨ មមក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្លាប់

    

  ១៣២៥ ក្តារបន្ទះកាត់

    

  1325 ការកាត់ acrylic ក្រាស់

    

  1325 12mm កាត់ MDF

    

  ១៣២៥ កាត់ រងាប់ ១៨ មមក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្លាប់


  
  ជជែកតាមអ៊ិនធឺរណែត WhatsApp!