• ફોન: 8615689700362
 • ઇ-મેલ: myclaser@myclaser.com
  • ફેસબુક
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

  લેસર કોતરણી કટીંગ મશીન

   

  લેસર કટીંગ મશીન પાતળા છાલ કાપી

   

  કોતરણી MDF

    

  1390 1290 લેસર કટીંગ મશીન

    

  1325/1625/1630  લેસર કટીંગ મશીન

    

  કટીંગ 20 મીમી એક્રેલિક

    

  કટીંગ કાગળ

    

  1490 કટીંગ 5mm એક્રેલિક

    

  કટીંગ 18 મીમી મૃત્યુ પામે બોર્ડ

    

  1325 કટીંગ પ્લાયવુડ

    

  1325 ગાઢ એક્રેલિક કટીંગ

    

  1325 કટીંગ 12mm MDF

    

  1325 કટીંગ 18 મીમી મૃત્યુ પામે બોર્ડ


  
  વોટ્સએપ ઓનલાઇન ચેટ!